Kontakt

POMOC PRAWNA

Skontaktuj się z Krajowym Centrum Sprawiedliwości ds. Imigrantów towarzystwa Heartland Alliance lub zadzwoń pod numer (312) 660-1370.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAW OBYWATELSKICH

Skontaktuj się z przedstawicielami Projektu Odrodzenie pod numerem 312-666-3062 lub odwiedź witrynę www.resurrectionproject.org.

MIEJSKIE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

Aby skontaktować się z Urzędem Miasta, odwiedź witrynę www.chicityclerk.com/municipal-id-card.

OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W kwestiach opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci należy kontaktować się ze szpitalem dziecięcym Lurie Children’s Hospital.

Aby uzyskać informacje o usługach bezpośrednich dla dzieci i nastolatków, należy skontaktować się z przedstawicielami Programu Kontroli, Oceny i Wsparcia stanu Illinois lub zadzwonić pod numer (800) 345-9049.

Aby uzyskać informacje o opiece zdrowotnej dla dorosłych, należy skontaktować się z Wydziałem Zdrowia Publicznego miasta Chicago lub zadzwonić pod numer (312) 744-1906.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W nagłych wypadkach należy zadzwonić pod 911, aby uzyskać pomoc ze strony policji.
W sytuacjach niewymagających nagłej interwencji należy zadzwonić pod numer 311, aby uzyskać dostęp do usług miejskich.
Osoby, które uważają, że padły ofiarą zbrodni nienawiści, powinny niezwłocznie zadzwonić pod numer 911 lub skontaktować się z Komisją ds. Relacji Międzyludzkich miasta Chicago pod numerem (312) 744-4874.